>ตรวจสลากออมทรัพย์ ธกส. ย้อนหลัง

งวดประจำปี พศ. 2565

ประจำงวดวันที่ 16 สิงหาคม 2565

รางวัลที่ 1 รางวัลละ 20,000,000 บาท
ชุดเกษตรมั่นคง 3 : RB 7702997
รางวัลที่ 1 รางวัลละ 10,000,000 บาท
สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 : ว2 7702997
สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 : กX 7702997
สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 : ฉA 7702997
สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 : ฐG 7702997

รางวัลที่ 1 ต่างหมวด

สลากออมทรัพย์เกษตรยั่งยืน รางวัลเลข 4 ตัว เสี่ยงหมวด มูลค่า 2,000,0000 บาท จำนวน 1 รางวัล ตรวจรางวัลเฉพาะงวดที่ออม โดยใช้เลขท้าย 4 หลักของรางวัลที่ 1

รางวัลที่ 1
7702997

ชุดเกษตรมั่นคง 3 รางวัลละ 80,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 รางวัลละ 10,000 บาท ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 รางวัลละ 7,000 บาท และ ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 รางวัลละ 5,000 บาท

รางวัลที่ 2
8472361 0104139 5082266
รางวัลเลขท้าย 3 ตัว
ชุดเกษตรมั่นคง 3 รางวัลละ 200 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 รางวัลละ 45 บาท ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 รางวัลละ 30 บาท และ ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 รางวัลละ 10 บาท

639 566

รางวัลเลขท้าย 4 ตัว
ชุดเกษตรมั่นคง 3 รางวัลละ 300 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส.ชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 รางวัลละ 90 บาท ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 รางวัลละ 75 บาท ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 รางวัลละ 50 บาท สลากออมทรัพย์เกษตรยั่งยืน รางวัลละ 20 บาท และ รางวัลละ 2,000 บาท ตรวจรางวัลเฉพาะงวดที่ออม

3318