>ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ย้อนหลัง

งวดประจำปี พศ. 2563

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 30 ธันวาคม 2563

รางวัลที่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
803628 336 804 321 924 19

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 ธันวาคม 2563

รางวัลที่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
201303 377 828 072 517 70

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 ธันวาคม 2563

รางวัลที่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
100994 093 776 834 984 84

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 พฤศจิกายน 2563

รางวัลที่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
972661 368 741 208 255 46

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 พฤศจิกายน 2563

รางวัลที่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
506404 154 598 062 245 40

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 ตุลาคม 2563

รางวัลที่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
286051 189 464 045 980 38

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 ตุลาคม 2563

รางวัลที่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
837893 594 757 110 595 59

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 กันยายน 2563

รางวัลที่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
244083 127 220 623 853 57

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 กันยายน 2563

รางวัลที่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
999997 636 725 342 957 98

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 สิงหาคม 2563

รางวัลที่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
945811 614 712  364 733 88

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 สิงหาคม 2563

รางวัลที่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
569391 575 931 578 809 92

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 กรกฎาคม 2563

รางวัลที่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
873286 510 533 494 682 53

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 กรกฎาคม 2563

รางวัลที่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
347258 095 362 094 307 83

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 มิถุนายน 2563

รางวัลที่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
516967 876 882 565 625 64

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 มิถุนายน 2563

รางวัลที่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
831567 264 489 562 582 24

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 เมษายน 2563

รางวัลที่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
051095 285 430 191 364 22

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 มีนาคม 2563

รางวัลที่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
503446 258 726 404 661 77

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 มีนาคม 2563

รางวัลที่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
875938 294 328 597 780 98

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 กุมภาพันธ์ 2563

รางวัลที่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
781403 515 952 030 918 94

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 กุมภาพันธ์ 2563

รางวัลที่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
589227 259 552 375 927  06

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 17 มกราคม 2563

รางวัลที่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
491774 004 132 379 595 68