>ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ย้อนหลัง

งวดประจำปี พศ. 2565

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 สิงหาคม 2565

รางวัลที่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
331583 271 300 284 876 42

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 สิงหาคม 2565

รางวัลที่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
436594 266 893 282 447 14

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 กรกฎาคม 2565

รางวัลที่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
620405 159 834 061 279  53

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 กรกฎาคม 2565

รางวัลที่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
981417 242 287 002 542 61

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 มิถุนายน 2565

รางวัลที่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
361807 285 549 106 228 92

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 มิถุนายน 2565

รางวัลที่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
319196 679 817 21 652 02

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 พฤษภาคม 2565

รางวัลที่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
155012 247 736 236 540  06

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 พฤษภาคม 2565

รางวัลที่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
658642 518 778 041 325 09

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 เมษายน 2565

รางวัลที่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
395919 289 859 413 508 58

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 เมษายน 2565

รางวัลที่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
970618 391 738 578 870 10

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 มีนาคม 2565

รางวัลที่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
737867 349 985 788 989 03

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 2 มีนาคม 2565

รางวัลที่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
061905 236 834 234 691 07

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 17 กุมภาพันธ์ 2565

รางวัลที่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
098 597 085 644 592 816 57

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 กุมภาพันธ์ 2565

รางวัลที่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
944308 061 942 485 509 30

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 17 มกราคม 2565

รางวัลที่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
880159 731 786 119 529  92