>ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ย้อนหลัง

งวดประจำปี พศ. 2561

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 30 ธันวาคม 2561

รางวัลที่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
735867 031 913 701 884 02

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 ธันวาคม 2561

รางวัลที่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
356564 480 948 297 369 62

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 ธันวาคม 2561

รางวัลที่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
021840 045 307 561 988 67

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 พฤศจิกายน 2561

รางวัลที่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
989903 471 930 140 876 16

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 พฤศจิกายน 2561

รางวัลที่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
149840 384 576 046 509 58

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 ตุลาคม 2561

รางวัลที่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
200515 186 392 192 212 93

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 ตุลาคม 2561

รางวัลที่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
452643 594 726 561 810 99

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 กันยายน 2561

รางวัลที่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
149760 323 539 155 297 79

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 กันยายน 2561

รางวัลที่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
734510 464 512 097 202 26

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 สิงหาคม 2561

รางวัลที่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
586117 340 670 591 825 10

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 สิงหาคม 2561

รางวัลที่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
386602 832 903 549 726 78

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 กรกฎาคม 2561

รางวัลที่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
596324 403 530 138 362 27

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 กรกฎาคม 2561

รางวัลที่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
963623 429 901 210 217 83

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 มิถุนายน 2561

รางวัลที่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
223131 432 507 132 868 46

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 มิถุนายน 2561

รางวัลที่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
988117 310 533 248 650 95

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 พฤษภาคม 2561

รางวัลที่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
075629 130 357 047 506 20

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 พฤษภาคม 2561

รางวัลที่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
248038 527 980 225 602 85

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 เมษายน 2561

รางวัลที่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
739229 273 654 076 526 60

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 เมษายน 2561

รางวัลที่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
412073 131 787 638 924 85

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 มีนาคม 2561

รางวัลที่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
218559 064 720 205 489 82

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 2 มีนาคม 2561

รางวัลที่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
759415 318 870 589 723 29

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 กุมภาพันธ์ 2561

รางวัลที่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
309915 007 388 230 748 39

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 กุมภาพันธ์ 2561

รางวัลที่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
026853 106 947 181 519 31

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 17 มกราคม 2561

รางวัลที่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
203823 624 799 236 397 50