>ตรวจสลากออมสิน ย้อนหลัง

งวดประจำปี พศ. 2565

ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน : 

สลากออมสินพิเศษ 2 ปี และสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 2 ปี 

เดือนที่ : 08/2565

อันดับที่ 1 ออก 1 ครั้ง 1 อันดับ อันดับละ 5,000,000 บาท
งวดที่ 216 ฉ 3015183
อันดับที่ 2 ออก 1 ครั้ง 1 อันดับ อันดับละ 1,000,000 บาท
งวดที่ 220 บ 9139732
อันดับที่ 3 ออก 5 ครั้ง 4,380 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท
0209276 1344839 1696907 7083238 9385281
อันดับที่ 4 ออก 10 ครั้ง 8,760 อันดับ อันดับละ 3,000 บาท
1167304 3137487 3225605 3332621 4340169 5153503 5478714 8220268 9164981 9537865
อันดับที่ 5 ออก 15 ครั้ง 13,140 อันดับ อันดับละ 1,000 บาท

0133101 0195654 0520384 0634490 0636280 2275789 3141013 3738584 4035008 5427902 7368256 8086311 8107880 9584355 9893146

เลขท้าย 4 ตัว ออก 1 ครั้ง
งวดที่ 205 - 206 55,875 อันดับ อันดับละ 60 บาท
งวดที่ 207 - 222 813,585 อันดับอันดับละ 50 บาท

4160

เลขท้าย 3 ตัว ออก 1 ครั้ง
งวดที่ 205 - 206 558,733 อันดับ อันดับละ 25 บาท
งวดที่ 207 - 222 8,135,415 อันดับ อันดับละ 20 บาท

392