>ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ย้อนหลัง

งวดประจำปี พศ. 2564

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 30 ธันวาคม 2564

รางวัลที่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
819068 591 979 419 549 36

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 ธันวาคม 2564

รางวัลที่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
639235 097 629 476 522 83

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 ธันวาคม 2564

รางวัลที่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
077258 739 740 401 485 82

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 พฤศจิกายน 2564

รางวัลที่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
032761 471 648 245 844 57

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 พฤศจิกายน 2564

รางวัลที่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
045037 247 458 331 755 95

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 ตุลาคม 2564

รางวัลที่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
386372 602 964 295 798 38

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 ตุลาคม 2564

รางวัลที่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
578171  285 361 379 449 83

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 กันยายน 2564

รางวัลที่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
070935  609 817 007 379 90

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 กันยายน 2564

รางวัลที่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
114475 278 302 123 458 79

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 สิงหาคม 2564

รางวัลที่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
046750 421 666 160 355 23

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 สิงหาคม 2564

รางวัลที่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
910261 103 307 004 785 69 

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 กรกฎาคม 2564

รางวัลที่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
556725 058 174 233 927 70

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 กรกฎาคม 2564

รางวัลที่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
713517 073 794 414 511 29

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 มิถุนายน 2564

รางวัลที่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
691861 007 054 447 668 17

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 มิถุนายน 2564

รางวัลที่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
292972 193 620 723 978 45

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 พฤษภาคม 2564

รางวัลที่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
684579  615 843 276 970 14

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 2 พฤษภาคม 2564

รางวัลที่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
501272 018 306 129 498 18

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 เมษายน 2564

รางวัลที่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
100787 013 143 264 478 56

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 เมษายน 2564

รางวัลที่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
472270 283 755 393 577 05

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 มีนาคม 2564

รางวัลที่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
890422  036 902 256 396 19

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 2 มีนาคม 2564

รางวัลที่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
835538 290  838 051 806 73

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 กุมภาพันธ์ 2564

รางวัลที่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
424603 318 861 057 817 39

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 กุมภาพันธ์ 2564

รางวัลที่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
912307  248 605 282 651 97

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 17 มกราคม 2564

รางวัลที่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
384395 367 653 566 878 15