>ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ย้อนหลัง

งวดประจำปี พศ. 2562

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 30 ธันวาคม 2562

รางวัลที่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
510541  116 382 140 250 81

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 ธันวาคม 2562

รางวัลที่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
529924 043 138 555 665 97

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 ธันวาคม 2562

รางวัลที่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
453522 261 617 013 457 81

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 พฤศจิกายน 2562

รางวัลที่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
017223  164 640 085 194 32

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 พฤศจิกายน 2562

รางวัลที่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
967375 323 806 021 206 79

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 ตุลาคม 2562

รางวัลที่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
812564 255 625 132 598 15

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 ตุลาคม 2562

รางวัลที่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
691197 392 920 606 797 59

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 กันยายน 2562

รางวัลที่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
340388 733 947 925 939 85

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 กันยายน 2562

รางวัลที่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
798787 210 847 274 439 20

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 สิงหาคม 2562

รางวัลที่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
775476 149 912 563 580 89

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 สิงหาคม 2562

รางวัลที่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
387006 135 983 562 795 58

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 กรกฎาคม 2562

รางวัลที่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
360765 355 901  113 556 88

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 กรกฎาคม 2562

รางวัลที่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
943647 239 864 006 375 86

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 มิถุนายน 2562

รางวัลที่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
174055 625 884 127 800 29

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 มิถุนายน 2562

รางวัลที่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
516461 589 713 215 560 46

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 พฤษภาคม 2562

รางวัลที่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
962526 669 949 018 828 71

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 2 พฤษภาคม 2562

รางวัลที่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
061324 043 476 374 699 25

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 เมษายน 2562

รางวัลที่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
570331 512 930 966 968 23

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 เมษายน 2562

รางวัลที่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
109767   888 959 403 975  52

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 มีนาคม 2562

รางวัลที่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
724628 148 883 154 877 64

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 มีนาคม 2562

รางวัลที่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
345650  137 999 830 837 65

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 กุมภาพันธ์ 2562

รางวัลที่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
074824 881 910 612 879 56

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 กุมภาพันธ์ 2562

รางวัลที่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
967134 643 779 197 948 04

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 17 มกราคม 2562

รางวัลที่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
197079 206 412 127 660 65